PTSD En handbok

PTSD En handbok

PTSD En handbok De erfarna psykoterapeuterna Anna Gerge och Kristina Lander beskriver i denna viktiga bok vad psykisk traumatisering är. Även behandlingsmetoder för den dolda folksjukdomen PTSD – posttraumatisk stresstörning presenteras. PTSD drabbar någon gång under...
Hypnosbaserad Ego State-terapi

Hypnosbaserad Ego State-terapi

Hypnosbaserad Ego State-terapi Här ges exempel på metoder för känslomässig bearbetning och djupgående behandlingsinsatser i klinisk vardag inom primärvård, privat psykoterapi och psykiatri. Boken visar att ett fas-orienterat arbete, det vill säga att lugna, bearbeta...
Psykoterapi som hjälper

Psykoterapi som hjälper

Psykoterapi som hjälper Boken vänder sig till vårdgivare och behandlare som vill bli bättre på att samarbeta med sina patienter. Vikten av ett resursorienterat språk i vårdens möten betonas. Med särskilt fokus på bemötande av smärta och oro ges exempel från de flesta...
Hypnos i psykoterapeutiskt arbete

Hypnos i psykoterapeutiskt arbete

Hypnos i psykoterapeutiskt arbete Detta är en grundbok om hypnos med teori och många metodbeskrivningar för legitimerade yrkesutövare. Anna Gerge beskriver arbete med hypnos i psykoterapi samt evidens för klinisk hypnos i behandlingsarbete.Boken innehåller ett antal...