Hypnos i psykoterapeutiskt arbete

Detta är en grundbok om hypnos med teori och många metodbeskrivningar för legitimerade yrkesutövare. Anna Gerge beskriver arbete med hypnos i psykoterapi samt evidens för klinisk hypnos i behandlingsarbete.
Boken innehåller ett antal gedigna tillämpningar av hypnos för psykoterapeutiskt arbete, vilka kan integreras inom ett flertal kliniska inriktningar.

Om böckerna Hypnos i psykoterapeutiskt arbete – ett integrativt perspektiv och Trauma – psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik:

… ett mycket ambitiöst projekt som vilar på en bred klinisk erfarenhet kombinerad med en gedigen sakkunskap inom det psykoterapeutiska området. Projektet kan förväntas bidra till en nyansering och breddning av synen på olika psykoterapeutiska teknikers värde, i synnerhet vad gäller den kliniska hypnosens status i en tid där ett alltför snävt evidensbegrepp tenderar att begränsa det psykoterapeutiska fältet.
Thomas Nilsson, fil. dr. psykolog.

Boken är på 208 sidor och är inbunden. Beställ i bok- och näthandeln eller här nedan. ISBN 978-91-978659-0-6