Insidan förlag ger ut böcker för att bidra till effektivare psykoterapeutisk behandling av patienter inom den svenska psykiatrin.
Detta genom att främja en integrativ inriktning i behandlingsarbete samt höja kunskapen och förståelsen kring effekter av anknytningsskador och psykisk traumatisering i människors liv.
Även böcker avseende självinsikt, psykologiska självhjälpsmetoder och relationell kompetens ges ut.

TITLAR

Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv (2010) ISBN 978-91-978659-0-6
Psykoterapi vid dissociativa störningar (2010) ISBN 978-91-978659-1-3
Kreativt gestaltande psykoterapi (2010) ISBN 978-91-978659-3-7
Att göra synligt (2010ISBN 978-91-978659-2-0
Att leda med insidan (2011) ISBN 978-91-978659-4-4
Med empatin bevarad : varför handledning är nödvändig (2011) ISBN 978-91-978659-5-1
Empatitrött : att utveckla välmående i vård och omsorgsyrken (2011) ISBN 978-91-978659-6-8 (Finns även som E-bok)

Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och evidens (2011) ISBN 978-91-978659-7-5
När en förälder dör : att hjälpa barn genom trauma och sorg (2011) ISBN 978-91-978659-8-2
Att hantera traumarelaterad dissociation : färdighetsträning för patienter och deras terapeuter (2012) ISBN 978-91-983733-3-2

PTSD : En handbok för Dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxen (2012) ISBN 978-91-980207-0-0 (Finns även som E-bok)
Det är jag som är räven : om att hitta hem i världen (2012) ISBN 978-91-980207-1-7
Vad har du varit med om? PTSD och dissociation hos barn och unga : förekomst, diagnostik och behandling (2013) ISBN 978-91-980207-2-4
Hypnosbaserad Ego State-terapi  (2013) ISBN 978-91-980207-3-1 (Finns även som E-bok)
Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (2013) ISBN 978-91-980207-4-8
Psykoterapi som hjälper : metoder för vården  (2015) ISBN 978-91-980207-7-9
Trauma : om psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik (2016) ISBN 978-91-980207-8-6 (Finns även som E-bok)
Kan neurofeedback hjälpa hjärnan? : Svenska exempel på arbete med välmående och prestation, stress, smärta, substansberoende, ADHD och PTSD (2018) ISBN 978-91-983733-1-8
Neurofeedback som hjälp vid traumabearbetning (2019) ISBN 978-91-983733-4-9

Beställ böcker

Kryssa i beställning

Priser är inkl. 6% moms.

Frakt 50 kr för en bok, två eller fler böcker är fraktfritt inom Sverige.
Böcker till utrikes adress kostar 80 kr extra per beställning.
Faktura bifogas med böckerna.
OBS!
Beställning av 4 eller fler böcker ger 10% rabatt.
Rabatten dras på fakturan.

KONTAKT

Insidan förlag
Framnäsvägen 4A
185 31 VAXHOLM
E-post: kjell@insidan.se
+46 (070) 327 01 80

Anna Gerge
Förläggare
anna@insidan.se
0709-549 810
https://hypnosterapi.nu

Kjell Granberg
Produktion / försäljning
kjell@insidan.se
070-327 01 80