Psykoterapi vid dissociativa störningar

Psykoterapi vid dissociativa störningar

Psykoterapi vid dissociativa störningar Anna Gerge och inbjudna medförfattare vill med denna bok bidra till en ökad förståelse av dissociation som fenomen. Den vänder sig främst till psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker och handlar om hur patologisk...
Med empatin bevarad

Med empatin bevarad

Med empatin bevarad I boken lyfter Anna Gerge och hennes medförfattare fram vikten av relationellt inriktad handledning. Författarna som är erfarna kliniker och handledare menar att det gemensamma reflekterandet i handledningen är en förutsättning för yrkesmässig...
Klinisk hypnos vid smärtbehandling

Klinisk hypnos vid smärtbehandling

Klinisk hypnos vi smärtbehandling Boken vänder sig till legitimerade yrkesutövare som i vården möter patienter med olika former av smärta. Anna Gerge, fil mag, leg psykoterapeut och Gunnar Rosén, PhD och specialist i klinisk psykologi, bägge erfarna hypnosterapeuter,...
När en förälder dör

När en förälder dör

När en förälder plötsligt dör Psykolog och psykoterapeut Ken Chesterson i Barntraumateamet i Norrköping berättar i denna gripande och viktiga bok för föräldrar och andra anhöriga om nödvändigheten av att berätta för barn och ungdomar när en förälder dör. Detta...
Kreativt gestaltande psykoterapi

Kreativt gestaltande psykoterapi

Kreativt gestaltande psykoterapi En bok som vänder sig till behandlare med minst basutbildning i psykoterapeutiskt arbete där Anna Gerge och hennes medförfattare Maria Ranch och Gabriella Rudstam ger en vetenskapligt förankrad bakgrund till varför de kreativt...