Neurofeedback som hjälp vid traumabearbetning

Neurofeedback som hjälp vid traumabearbetning

Neurofeedback som hjälp vid traumabearbetning Neurofeedback — biofeedback genom EEG-återkoppling Via EEG-elektroder registreras hjärnans elektriska aktivitet i olika frekvensband. Hjärnans aktivitetsmönster belönas visuellt, auditivt och taktilt. Förmågan att lugna...
Kan neurofeedback hjälpa hjärnan?

Kan neurofeedback hjälpa hjärnan?

Kan neurofeedback hjälpa hjärnan? Svenska exempel på arbete med välmående och prestation, stress, smärta, substansberoende, ADHD och PTSDNeurofeedback — biofeedback genom EEG-återkopplingVia EEG-elektroder registreras hjärnans elektriska aktivitet i olika...
Att hantera traumarelaterad dissociation

Att hantera traumarelaterad dissociation

Att hantera traumarelaterad dissociation Andra upplagan på svenska (2018) av SUZETTE BOON, KATHY STEELE och ONNO VAN DER HART Denna bok är en färdighetsträningsmanual för personer med traumarelaterade dissociativa störningar (DID och DDNOS). Boken kan – och bör –...
Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg

Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg

Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg Boken vänder sig till vårdgivare och behandlare som vill bli bättre på att samarbeta med sina patienter. Vikten av ett resursorienterat språk i vårdens möten betonas. Med särskilt fokus på bemötande av smärta och oro ges...