Hypnosbaserad Ego State-terapi

Här ges exempel på metoder för känslomässig bearbetning och djupgående behandlingsinsatser i klinisk vardag inom primärvård, privat psykoterapi och psykiatri. Boken visar att ett fas-orienterat arbete, det vill säga att lugna, bearbeta och nyorientera, är effektivt. Det gäller även patienter som inte nödvändigtvis har posttraumatiska diagnoser. Samtidigt blir det tydligt att psykisk ohälsa ofta beror på stress och trauma.
Anna Gerge med medförfattare vill inspirera kliniker att lära mer om hur de kan lugna och reglera patienter och därefter erbjuda djupare bearbetning. Detta utifrån att ”vanlig terapi”, både dynamisk terapi och KBT, inledningsvis kan vara för kognitivt fokuserad och alltför ofta värjer sig mot arbete med starka känslor.
Boken lyfter värdet av relationell dynamisk psykoterapi och metoder som är integrativa och adresserar affekter, inre bilder och kroppsförnimmelser. Dessa är bland annat EMDR, klinisk hypnos, Gestalt, affekt- och kroppsfokuserad terapi samt kreativt gestaltande terapi. Även mer kognitivt orienterade terapeuter har glädje av boken.

Medförfattare: Helena Björkman, Magdalena Bluhme, Britt Mari Brage, Lotti Eklöf, Karin Jonhammar, Helena Kallner, Hans Lindqvist, Rosanne Macke Alström, Ia Mårtensson Astvik, Elisabet Mattsson, Elisabeth Persdotter och Sofia Strand.

En bok för legitimerad behandlingspersonal, som beskriver praktiskt tillgängliga behandlingsmetoder som syftar till att gå utöver en i vården vanlig metodik som inte sällan är begränsad till kognitivt eller intellektuellt fokuserat arbete, för att få en känslomässig fördjupning av den psykoterapeutiska bearbetningsprocessen.
Bengt Eriksson, PhD, leg psykolog, klinisk specialist, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete

Här visas att det finns ”handfasta” metoder att tillgå och lära sig för att bli ännu bättre i arbetet med att lindra och läka människor med psykiska problem. Boken ger kunskap om implicit reglering och experientiell bearbetning. Alla de patientfall som beskrivs visar på vikten av att nå djupare än till enbart ett kognitivt reflekterande. Då först sker en omstrukturering på djupare nivåer i vår hjärna. Boken erbjuder ett fantastiskt”smörgåsbord” där alla kan hitta något som kan leda vidare i det egna fortbildningsarbetet – då psykoterapeuter aldrig blir fullärda.
Maud Nilsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, cert EMDR, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete

Genom att läsa den här boken har jag fått inspiration till flera av mina pågående terapier.
Olga Klauber, leg psykolog, leg psykoterapeut, cert EMDR, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete

…och därefter följer sjutton kortare kapitel som rymmer konkreta vinjetter eller fall som beskriver hur olika metoder kan tillämpas vid exempelvis flygfobi, avspänning, sökande efter mening, ökad medvetenhet, relationsproblem, stress, trauman, smärta, utmattningssyndrom (”utbrändhet”) och depression. Texten är intresseväckande och välskriven och framställningen är instruktiv, praktiskt hållen och lärorik…”
Citat av Lektör Björn Nilsson ur BTJ-häftet nr 11, 2015.

Beställ i bok- och näthandeln eller här nedan. ISBN 978-91-980207-7-9