Psykoterapi vid dissociativa störningar

Anna Gerge och inbjudna medförfattare vill med denna bok bidra till en ökad förståelse av dissociation som fenomen. Den vänder sig främst till psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker och handlar om hur patologisk dissociation kan uppstå ur anknytningsskador och annan traumatisering samt hur tillstånden kan behandlas.
Med utgångspunkt i den senaste forskningen och kliniska tillämpningen lyfts riktlinjer för vetenskapligt förankrad behandling av dissociativa störningar fram. Dessa innefattar bland annat olika former av klinisk hypnos och kvalificerat relationellt arbete. I boken ges även exempel på hur utvidgade EMDR-protokoll kan användas när patienterna är tillräckligt stabiliserade. Boken avslutas med berörande kliniska vinjetter

Om Psykoterapi vid dissociativa störningar:
Detta verks författare presenterar den mest omfattande diskussion och beskrivning kring dissociativa störningar som presenterats på svenska. … Dessutom bidrar de med värdefull och brukbar kunskap kring diagnosticering och behandling av dessa störningar. Etzel Cardeña, professor i psykologi, Lunds Universitet.

Boken omfattar 224 sidor och är inbunden. Beställ i bok- och näthandeln eller här nedan. ISBN 978-91-978659-1-3