När en förälder plötsligt dör

Psykolog och psykoterapeut Ken Chesterson i Barntraumateamet i Norrköping berättar i denna gripande och viktiga bok för föräldrar och andra anhöriga om nödvändigheten av att berätta för barn och ungdomar när en förälder dör. Detta oberoende av om det handlar om sjukdom, olyckor, självmord eller mord. Utifrån sin stora erfarenhet belyser han även vikten av att tala med de mycket små barnen. Boken kan med fördel användas även av yrkesverksamma som psykologer, kuratorer, övrig sjukvårdspersonal, präster och begravningsentrepenörer.

… Författaren vänder sig direkt till den kvarvarande föräldern, men boken bör vara till stor hjälp även för psykologer, kuratorer, präster m.fl. De många konkreta exemplen i kombination med den respektfulla tonen gör boken unik och ovärderlig. Häftepos Håkan Stenow, BTJ 11117020

Boken omfattar 176 sidor och är inbunden i hårdband. Beställ i bok- och näthandeln eller här nedan. ISBN 978-91-978659-8-2