Med empatin bevarad

I boken lyfter Anna Gerge och hennes medförfattare fram vikten av relationellt inriktad handledning. Författarna som är erfarna kliniker och handledare menar att det gemensamma reflekterandet i handledningen är en förutsättning för yrkesmässig utveckling i de människoförändrande yrkena. Med exempel från socialtjänst, psykiatri, polismyndighet, högre utbildning och arbetsledning visar de på handledningens betydelse för adekvat rolltagande, bevarad empati och förebyggande av stressrelaterad ohälsa.
Boken vänder sig framför allt till erfarna arbetsledare inom vård, utbildning och omsorg samt psykologer, psykoterapeuter och handledare. Utifrån modern anknytningsteori och neurovetenskap beskrivs vad som sker inom och mellan människor i belastande uppdrag. 

Övriga medverkande är Ann-Sofie Andersson, Lars Berglund, Marika Brandt -Brune, Therese Göransson, Hilmar Thór Hilmarsson, Lilli Ann Rabe-Lyttkens och Robert R Rössel.

…Innehållet är avancerat med ett genomtänkt helhetsperspektiv, texten begriplig även för icke-specialister. Boken vänder sig främst till yrkesverksamma handledare och chefer inom vårdande verksamheter, men borde också läsas av tjänstemän och politiker…Omfattande och aktuell litteraturförteckning. – Susanne Härnsten. BTJ

Boken omfattar 272 sidor. Beställ i bok- och näthandeln eller här nedan.
ISBN 978-91-978659-5-1