Kreativt gestaltande psykoterapi

En bok som vänder sig till behandlare med minst basutbildning i psykoterapeutiskt arbete där Anna Gerge och hennes medförfattare Maria Ranch och Gabriella Rudstam ger en vetenskapligt förankrad bakgrund till varför de kreativt gestaltande metoderna är så värdefulla i psykoterapeutiskt arbete. Samtidigt betonar de att den djupast skapande terapiformen är att i samspel med patienten bidra till positiv förändring och integration.

Boken inleds med en genomgång av modern neurovetenskap, anknytningsteori och förklaringar till varför kreativt gestaltande terapeuter behöver lära sig mer om psykisk traumatisering, dissociation och klinisk hypnos.
Boken avslutas med rika exempel på hur metoderna kan användas i handledning och behandling.

De tre författarna är psykoterapeuter och psykoterapihandledare med gedigna utbildningar och lång erfarenhet av kliniskt arbete och handledning inom de olika kreativt gestaltande metoder de beskriver.
…Den är sannolikt den första övergripande svenska presentationen och en god bas för tillämpandet och utvecklandet av vetenskapligt förankrade behandlingsmetoder inom området…. – Susanne Härnsten. BTJ nr 24, 2010

Den omfattar 280 sidor inklusive patientbilder. Beställ i bok- och näthandeln eller här nedan. ISBN 978-91-978659-3-7