Klinisk hypnos vi smärtbehandling

Boken vänder sig till legitimerade yrkesutövare som i vården möter patienter med olika former av smärta. Anna Gerge, fil mag, leg psykoterapeut och Gunnar Rosén, PhD och specialist i klinisk psykologi, bägge erfarna hypnosterapeuter, är redaktörer för denna bok om klinisk hypnos i smärtbehandling. Tillsammans med medförfattarna ger de rikhaltiga exempel på det hypnosterapeutiska arbetet.
Boken erbjuder tydliga metoder för formell och informell hypnos inom somatiskt inriktad vård och psykoterapeutiskt arbete. Den lyfter fram evidens för bruket av klinisk hypnos och beskriver hypnos och smärta både i naturvetenskapliga och humanistiska termer samt hur hypnotiska behandlingsmetoder kan reducera smärta och bidra till att skapa mening och installera hopp.

Medförfattare är: leg tandläkarna Randi Abrahamsen, PhD, och Ulf Lafveskans, psykolog Eva Eriksson-Block, psykologerna och psykoterapeuterna; Susanna Carolusson, Reinhild Draeger-Muenke, PhD, Marianne Stahlheuer, psykoterapeuten Gabriella Rudstam, läkarna och specialisterna i psykiatri, dermatologi, allmänmedicin och anestesi; Elisabeth Lundén, Mhairi McKenna, Peder Olesgaard, Aida Plesan, MD, Basil Finer, MD och docent, barnmorskan Anette Werner samt David R. Patterson, PhD, professor i rehabiliteringsmedicin och psykologi.

…en välskriven och välbalanserad antologi med en rad bidragsgivare från såväl det psykiatriska som somatiska området. … Någon motsvarande bok på svenska med så klar praktisk klinisk inriktning finns ej tidigare. … Helhetsintrycket blir att begreppet ”hypnos” med denna bok avdramatiseras och blir en praktisk, klinisk och fullt prövbar metod bland många för att uppnå smärtlindring. – BTJ 11116370 Thomas Arvidsson

Boken omfattar 336 sidor. Beställ i bok- och näthandeln eller här nedan. ISBN 978-91-978659-7-5