Det är jag som är räven

Det är jag som är räven berättar Anna Gerge och Rosanne Macke Alström i text och bild om ett flyktingsbarns väg till ett nytt liv i Sverige. Boken är resursorienterad och visar på barns stora återhämtningsförmåga. Den kan ge hopp och riktning för många barn som på olika sätt mött och möter svårigheter i sina liv. Den kan också väcka nyfikenhet och medkänsla.
Boken kan även användas i förskola, låg- och mellanstadium för empatiutveckling.

Upplagan är nästan slut, ett fåtal exemplar kvar som kan beställas från förlaget här nedan. ISBN 978-91-980207-1-7