Att leda med insidan

En bok för dig som vill höja din relationella kompetens som ledare och chef.

Anna Gerge redogör för ny kunskap om hur våra hjärnor fungerar och hur vi påverkar varandra. Systemteori och modern neurovetenskap kombineras med en introduktion i metoder för att själv medvetet kunna utveckla lugn och kreativitet.
Du får redskap för att bygga mentala tillstånd med optimal tillgång till dina resurser. Det gör dig även bättre på att kommunicera med andra. Metoderna kan användas för att bli bättre på relationellt ledarskap, oberoende av om du är chef, ledare, pedagog eller förälder. Boken är även lämplig i utbildningar för att främja dessa roller. Framför allt kommer din relation till dig själv att påverkas. Så är du också ditt eget viktigaste arbetsredskap.

Gerges text är berikande genom sitt komplexa brobygge mellan olika kunskapsdiscipliner …det finns en hög koncentration av väsentligt vetande mellan pärmarna. – Gunnar Martin Aronsson. BTJ nr 4, 2011

En av ”Årets viktigaste böcker” Modern Psykologi Bokfokus nummer 6 – 2011

För den som vill förstå sig själv bättre , börja sin resa och upptäcka sitt inre, och höja sin relationella kompetens som ledare är boken klockren. Boken borde vara ett obligatorium för alla med ledaruppdrag inom vård och omsorg! Robert Helsing. Socionomen, nr 6 2011.

Boken omfattar 184 sidor. Beställ i bok- och näthandeln eller här nedan. ISBN 978-91-978659-4-4