Att göra synligt

Den här boken vänder sig till alla som vill utveckla en bättre relation med sig själva, bli mer kreativa och få ett rikare liv. I denna bok erbjuder Anna Gerge läsaren metoder för att bli vän med sig själv på djupet. Metoderna har sitt ursprung i mångtusenåriga meditationsformer och modern kreativitetsforskning. Här presenteras bland annat; arbete med drömmar och visualiseringstekniker, andningsövningar, att teckna med höger hjärnhalva samt ikonmåleri. Genom att uttrycka oss skapande kan vi fortsätta att utvecklas genom hela livet. I boken ges en inspirerande förebild; Kjellaug Nordsjö som började måla ikoner knappt 60 år gammal. Nu – i 85 års ålder – är hon en framstående ikonmålare.

Låt boken bli en följeslagare i ditt livs viktigaste upptäcktsfärd – dig själv och hur du vill dela dig med världen.

…Sammantaget en genreöverskridande bok som torde addera markant värde till öppensinnade, kreativitetsintresserade läsare. – Gunnar Martin Aronsson. BTJ nr 1, 2011

Boken omfattar 112 sidor, inbunden samt rikt illustrerad med bilder. Beställ i bok- och näthandeln eller här nedan. ISBN 978-91-978659-2-0