Detta genom att främja en integrativ inriktning i behandlingsarbete samt höja kunskapen och förståelsen kring effekter av anknytningsskador och psykisk traumatisering i människors liv. 

Även böcker avseende självinsikt, psykologiska självhjälpsmetoder och relationell kompetens ges ut.

Titlar på Insidan förlag

Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv (2010) ISBN 978-91-978659-0-6
Psykoterapi vid dissociativa störningar (2010) ISBN 978-91-978659-1-3
Kreativt gestaltande psykoterapi (2010) ISBN 978-91-978659-3-7
Att göra synligt (2010ISBN 978-91-978659-2-0
Att leda med insidan (2011) ISBN 978-91-978659-4-4
Med empatin bevarad : varför handledning är nödvändig (2011) ISBN 978-91-978659-5-1
Empatitrött : att utveckla välmående i vård och omsorgsyrken (2011) ISBN 978-91-978659-6-8 (Finns även som E-bok)
Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och evidens (2011) ISBN 978-91-978659-7-5
När en förälder dör : att hjälpa barn genom trauma och sorg (2011) ISBN 978-91-978659-8-2
Att hantera traumarelaterad dissociation : färdighetsträning för patienter och deras terapeuter (2012) ISBN 978-91-983733-3-2
PTSD : En handbok för Dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxen (2012) ISBN 978-91-980207-0-0 (Finns även som E-bok)
Det är jag som är räven : om att hitta hem i världen (2012) ISBN 978-91-980207-1-7
Vad har du varit med om? PTSD och dissociation hos barn och unga : förekomst, diagnostik och behandling (2013) ISBN 978-91-980207-2-4
Hypnosbaserad Ego State-terapi  (2013) ISBN 978-91-980207-3-1 (Finns även som E-bok)
Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (2013) ISBN 978-91-980207-4-8
Psykoterapi som hjälper : metoder för vården  (2015) ISBN 978-91-980207-7-9
Trauma : om psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik (2016) ISBN 978-91-980207-8-6 (Finns även som E-bok)
Kan neurofeedback hjälpa hjärnan? : Svenska exempel på arbete med välmående och prestation, stress, smärta, substansberoende, ADHD och PTSD (2018) ISBN 978-91-983733-1-8
Neurofeedback som hjälp vid traumabearbetning (2019) ISBN 978-91-983733-4-9