Insidan förlag

ger ut böcker för att bidra till effektivare psykoterapeutisk behandling av patienter inom den svenska psykiatrin.
Detta genom att främja en integrativ inriktning i behandlingsarbete samt höja kunskapen och förståelsen kring effekter av
anknytningsskador och psykisk traumatisering i människors liv.
Även böcker avseende självinsikt, psykologiska självhjälpsmetoder och relationell kompetens ges ut.

Titlar utgivna på Insidan förlag:

Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv  ISBN 978-91-978659-0-6
Psykoterapi vid dissociativa störningar ISBN 978-91-978659-1-3
Kreativt gestaltande psykoterapi ISBN 978-91-978659-3-7
Att göra synligt ISBN 978-91-978659-2-0
Att leda med insidan ISBN 978-91-978659-4-4
Med empatin bevarad : varför handledning är nödvändig ISBN 978-91-978659-5-1
Empatitrött : att utveckla välmående i vård och omsorgsyrken ISBN 978-91-978659-6-8 (Finns även som E-bok)
Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och evidens ISBN 978-91-978659-7-5
När en förälder dör : att hjälpa barn genom trauma och sorg ISBN 978-91-978659-8-2
Att hantera traumarelaterad dissociation : färdighetsträning för patienter och deras terapeuter ISBN 978-91-983733-3-2
PTSD : En handbok för Dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxen ISBN 978-91-980207-0-0 (Finns även som E-bok)
Det är jag som är räven : om att hitta hem i världen ISBN 978-91-980207-1-7
Vad har du varit med om? PTSD och dissociation hos barn och unga : förekomst, diagnostik och behandling ISBN 978-91-980207-2-4
Hypnosbaserad Ego State-terapi  ISBN 978-91-980207-3-1 (Finns även som E-bok)
Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg  ISBN 978-91-980207-4-8
Psykoterapi som hjälper : metoder för vården  ISBN 978-91-980207-7-9
Trauma : om psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik ISBN 978-91-980207-8-6 (Finns även som E-bok)
Kan neurofeedback hjälpa hjärnan? : Svenska exempel på arbete med välmående och prestation, stress, smärta, substansberoende, ADHD och PTSD ISBN 978-91-983733-1-8